วันเสาร์, 15 มิถุนายน 2567

น่ากินไปหมดเลย😋 IG : ruktam_s

การพูดว่า “น่ากิน” เมื่อเห็นผู้ชายนั้นอาจเป็นการแสดงความประทับใจต่อลักษณะทางกายของเขาหรือสาเหตุอื่น ๆ อาจเป็นเรื่องส่วนบุคคล และอย่างไรก็ตาม ควรใช้คำพูดที่เคารพและไม่เป็นร้ายและใช้มันในสถานการณ์ที่เหมาะสมและเรียบร้อยต่อผู้อื่นค่ะ.